Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7657
Title: Chrzest Polski w polskim dyskursie rocznicowym
Authors: Sobczykowa, Joanna
Keywords: dyskurs; naród; wartość; chrzest; symbolika kolektywna
Issue Date: 2017
Citation: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, T. 33 (2017), s. 105-120
Abstract: Autorka analizuje dyskurs poświęcony rocznicy Chrztu Polski jako część współczesnego polskiego dyskursu tożsamościowego. Obserwuje synonimiczne nazwy faktu historycznego, jego wartościowanie, komponenty; pogłębianie sensu: następstwa, relację religijność – państwowość (narodowość); wyrażanie pamięci (początek, tożsamość); język i metajęzyk wypowiedzi. Pokazuje różne wartościowanie historyczności, sakralności i europejskości, różne postawy uczestników wobec przekazywanej idei, niejednolite cele komunikacyjne, uwikłania światopoglądowe, osłabione poczucie wspólnoty kulturowej i narodowej, a zarazem swobodę i wyrafinowane posługiwanie się językiem.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7657
DOI: 10.14746/psj.2017.33.9
ISSN: 2450-0259
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sobczykowa_Chrzest_Polski_w_polskim_dyskursie_rocznicowym.pdf555,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons