Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/768
Title: Komisja Naukowa ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich w Filię Uniwersytetu Śląskiego wpisana
Authors: Pindór, Mirosława
Keywords: Komisja ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Katowickiego; Historia; Działalność
Issue Date: 2009
Citation: W. Korzeniowska (red.), "Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim : studia, rozprawy, przyczynki" (s. 217-228). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The Commission for the Polish-Czech and Polish-Slovakian Relationships with its seat in Cieszyn (currently next to the Faculty of Ethnology and Sciences of Education) was appointed in 1992, from the initiative of an academic circle centred around the branch of the University of Silesia. Its activity permanently inscribed into the functioning of the branch, and, later on, two faculties of the University of Silesia in Cieszyn. The research area searched for by the Commission always agreed with its academic profile (the issue of the Polish-Czech and Polish-Slovakian relationships). Also, the Commission has always been open for a dialogue beyond borders.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/768
ISBN: 9788322617991
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pindor_Komisja_Naukowa_ds_Stosunkow.pdf405,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons