Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7696
Title: Alkoholizm i nadużywanie alkoholu : powszechny problem społeczny
Authors: Dziukiewicz, Julia
Keywords: nadużywanie alkoholu; alkoholizm; uzależnienie od alkoholu; choroba alkoholowa
Issue Date: 2017
Publisher: Exante
Citation: K. Pujer (red.), “Problemy nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych : konteksty i wyzwania” (s. 17-26). Wrocław : Exante
Abstract: "Nadużywanie alkoholu czy jego nałogowe picie są problemem ogólnospołecznym, z którym społeczeństwa nowożytne zmagają się od wielu lat. Ponieważ problem ten plasuje się na wysokich pozycjach w rankingu najczęstszych patologii, państwo prowadząc politykę społeczną jest zobligowane do minimalizowania jego skali. Zgodnie z treścią Konstytucji30 każdy człowiek ma prawo do zdrowia. Zawarte w przepisie pojęcie zdrowia należy rozumieć jako zabezpieczenie utrzymania stanu zdrowia oraz prowadzenie przez państwo działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom, innymi słowy – dbałość o funkcjonowanie społeczeństwa wolnego od nałogów i problemów alkoholowych".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7696
ISBN: 9788365374363
9788365374370
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dziukiewicz_Alkoholizm_i_naduzywanie_alkoholu.pdf573,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons