Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7708
Title: Czy transplantacje są przejawem zmian w moralności? Wątpliwości bioetyków
Authors: Ślęczek-Czakon, Danuta
Keywords: transplantacje; moralność; bioetyka
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Citation: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, Z. 123 (2018), s. 537-550
Abstract: Transplantacje są metodą skuteczną, ale pełną niedostatków: np. brak narządów; presja na powiększenie możliwości pobierania narządów, niechęć rodziny do pobierania narządów od zmarłych. Po niezbędnym wprowadzeniu do problematyki transplantacji (rodzaje transplantacji, wybrane daty z historii transplantacji, najczęściej przeszczepiane narządy/tkanki) wskażę argumenty przemawiające za i przeciwko tezie o moralności transplantacji. Wątpliwości wobec transplantacji zgłaszają nieliczni bioetycy, większość uznaje, że moralny wymiar transplantacji jest oczywisty i niepodważalny. Krytycy twierdzą, że transplantacje zmieniają naszą moralność i jest to bardzo niepokojące. Rozpatrzę ich obawy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7708
DOI: 10.29119/1641-3466.2018.123.37
ISSN: 1641-3466
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sleczek-Czakon_Czy_transplantacje_sa_przejawem_zmian_w_moralnosci.pdf626,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons