Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7713
Title: Środowisko lokalne jako czynnik kształtowania (się) tożsamości osób w wieku późnej dorosłości na przykładzie Śląska Cieszyńskiego
Authors: Jas, Katarzyna
Keywords: środowisko lokalne; tożsamość; osoby w wieku późnej dorosłości; Śląsk Cieszyński
Issue Date: 2-Dec-2018
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Citation: Edukacja Międzykulturowa, nr 2 (2018), s. 229-242
Abstract: W opracowaniu tym wskazuję na związek między środowiskiem lokalnym a poczuciem tożsamości osób w wieku późnej dorosłości mieszkających w polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Niniejsze opracowanie jest komunikatem z badań przeprowadzonych w Cieszynie oraz Czeskim Cieszynie w 2013 roku. Strategia ilościowa i jakościowa zastosowane zostały jako komplementarne względem siebie. Posłużono się ankietą, wywiadem oraz analizą danych jakościowych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że istnieje związek między środowiskiem lokalnym a poczuciem tożsamości osób w wieku późnej dorosłości. Człowiek buduje swoją tożsamość w relacji z drugim człowiekiem. Chęć wynikająca z wielostronnego poznawania siebie oraz innych skutkuje świadomością odrębności i niepowtarzalności, co decyduje o poczuciu tożsamości jednostki.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7713
DOI: 10.15804/em.2018.02.12
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jas_Srodowisko_lokalne_jako_czynnik_ksztaltowania.pdf454,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.