Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/772
Tytuł: Od wychowania plastycznego do edukacji artystycznej : Instytut Sztuki wobec kształcenia artystycznego na uniwersytecie
Autor: Solik, Ryszard
Słowa kluczowe: Wychowanie plastyczne; Edukacja artystyczna; Instytut Sztuki UŚ
Data wydania: 2009
Źródło: W. Korzeniowska (red.), "Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim : studia, rozprawy, przyczynki" (s. 156-164). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: An artistic education can be treated as a specific practical-discursive space, the assumptions, premises and aims of which constitute a starting point for a widely-understood art teaching and comprehension. The article pays our attention to an artistic education in the Institute of Art, in the structure of the Faculties of the University of Silesia in Cieszyn, and, thereby, to the presence of art in the university. The Institute of Art and the Faculty of Art inscribe into the longstanding traditions of education in the Cieszyn region and in the history of the University of Silesia in Cieszyn. This inspiring co-existence of art and science gives hope for a broadening of perspectives of a fuller understanding of oneself and the world.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/772
ISBN: 9788322617991
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Solik_Od_wychowania_plastycznego_do_edukacji_artystycznejj.pdf354,62 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons