Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/773
Tytuł: Szkice z dziejów kształcenia nauczycieli w Cieszynie (w tym - nauczycieli wychowania plastycznego)
Autor: Szuścik, Urszula
Słowa kluczowe: Kształcenie nauczycieli w Cieszynie
Data wydania: 2009
Źródło: W. Korzeniowska (red.), "Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim : studia, rozprawy, przyczynki" (s. 143-150). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents a tradition of strives Cieszyn society made in order to create an independent teacher education centre at the beginning of the 20th century to the modern times. Also, the profiles of many outstanding activists of Cieszyn Silesia were reminded, thanks to which the dreams about the pedagogical university became true. The article also presents the history of the field of studies: artistic education (teacher specialty) the author of the text graduated from.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/773
ISBN: 9788322617991
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szuscik_Szkice_z_dziejow_ksztalcenia_nauczycieli.pdf323,53 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons