Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/773
Title: Szkice z dziejów kształcenia nauczycieli w Cieszynie (w tym - nauczycieli wychowania plastycznego)
Authors: Szuścik, Urszula
Keywords: Kształcenie nauczycieli w Cieszynie
Issue Date: 2009
Citation: W. Korzeniowska (red.), "Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim : studia, rozprawy, przyczynki" (s. 143-150). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article presents a tradition of strives Cieszyn society made in order to create an independent teacher education centre at the beginning of the 20th century to the modern times. Also, the profiles of many outstanding activists of Cieszyn Silesia were reminded, thanks to which the dreams about the pedagogical university became true. The article also presents the history of the field of studies: artistic education (teacher specialty) the author of the text graduated from.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/773
ISBN: 9788322617991
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szuscik_Szkice_z_dziejow_ksztalcenia_nauczycieli.pdf323,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons