Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7762
Title: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Makowie Podhalańskim jako forma aktywizacji seniorów
Authors: Ryszawy, Sylwia
Keywords: University of the Third Age; seniors; activity; development
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Citation: A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko (red.), ""Człowiek w przestrzeni lokalnej - dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej osób starszych" (S. 60-71). Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Abstract: The purpose of this article is to present the Association of the University of the Third Age in Makow Podhalanski as a significant institution for the development of the elderly. An article will address issues such as: the activation of the seniors, the role and tasks of the Universities of the Third Age, qualities of institution. The article described the activities and functioning of UTA as an example of good practice-associating elderly, initiating and inspiring local environment to act on behalf of the “third age” and creating a positive image of old age as a dignified life stage.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7762
ISBN: 978-83-8019-029-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ryszawy_Stowarzyszenie_Uniwersytet_Trzeciego_Wieku_w_Makowie_Podhalanskim.pdf565,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons