Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7773
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCzakon, Tomasz-
dc.date.accessioned2019-01-15T08:05:37Z-
dc.date.available2019-01-15T08:05:37Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, Z. 123 (2018), s. 117-129pl_PL
dc.identifier.issn1641-3466-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/7773-
dc.description.abstractThe article characterizes a problem not yet present in the literature on the subject. An analysis is presented an analysis of the occurrence of the concept of responsibility in ethical codes of councilors, one of the basic values required from politicians by voters as well as by numerous normative documents. On the basis of the analysis of 58 codes, the thesis will be presented that the concept of responsibility is present in almost all codes. In particular, it is about responsibility towards the residents, towards the community, meritocratic and statutory.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Śląskiejpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectEtykapl_PL
dc.subjectetyka politykipl_PL
dc.subjectkodeksy etycznepl_PL
dc.subjectkodeksy etyczne radnychpl_PL
dc.titleSposób pojmowania odpowiedzialności w kodeksach etycznych radnychpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzaniepl_PL
dc.description.references1. Filek, Janina. (2004), Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego. Poradnik dla samorządów, Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 2. Filek, Jacek. (2003). Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. 3. Ingarden, R. (1975). Książeczka o człowieku, Kraków: Wydawnictwo Literackie. 4. Jakubowska, U. (2018). O naturze preferencji politycznych. Perspektywa psychologiczna. Warszawa 2018: Wydawnictwo Naukowe PWN. 5. Jonas, H. (1996). Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, przełożył M. Klimowicz, Kraków: Wydawnictwo Platan. Sposób pojmowania odpowiedzialności… 129 6. Łukomski, P. (2004). Odpowiedzialność polityków. Sposoby rozumienia i uzasadniania, Warszawa 2004:Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 7. Ossowska, M. (1983), O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 8. Łojewska-Krawczyk, M. (1996). Odpowiedzialność centralną kategorią aksjologiczną współczesności, Warszawa: Wydawnictwo OND. 9. Szewczyk K. (1998). Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 10. Weber, M. (1998). Polityka jako zawód i powołanie, przeł. Andrzej Kopacki, Paweł Dybel, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. 11. Bober, J. et al. (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej. 12. Jaskiernia, J. (2014). Odpowiedzialność polityczna i odpowiedzialność karna polityków w percepcji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Studia Iuridica Lublinesia, nr 22, s. 79-92. 13. Kacprzak, M.C. (1997). Odpowiedzialność centralną kategorią współczesności. Sztuka i Filozofia, nr 13, s. 222-225. 14. Kruszyński, R. J. (2015). Odpowiedzialność naturalna człowieka, Acta Universitatis Lodzensis. Folia Iuridica. vol. 74, s. 9-19. 15. Ślipko, T. (1991). Osoba a odpowiedzialność, Studia Theologica Varsaviensa, vol. 29/1, s. 19-35. 16. Galicki. J. (2014). Charakterystyka prawna mandatu radnego, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Białystok. 17. Słownik Języka Polskiego PWN (2018, 08, 10). Available online https://sjp.pwn.pl/szukaj/odpowiedzialność.html; dostęp 10.08.2018 rpl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czakon_Sposob_pojmowania_odpowiedzialnosci.pdf576,1 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons