Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7777
Title: Literatura i kultura chorwacka lat siedemdziesiątych XX wieku
Authors: Bagić, Krešimir
Małczak, Leszek
Keywords: literatura chorwacka; kultura chorwacka; fantastyka; groteska; postrukturalizm; konkretyzm; Chorwacka Wiosna; lata siedemdziesiąte XX wieku
Issue Date: 2010
Publisher: Uniwersytet Śląski / Wydawnictwo Gnome
Abstract: Članak rekonstruira politički, idejni, umjetnički i kulturološki kontekst hrvatske književnosti sedamdese tih godina, te nakon toga načelno izdvaja i opisuje književne koncepte i poetičke silnice koji su obilježili to desetljeće. Sedamdesete su uokvirene dvama jakim događajima - Hrvatskim proljećem (1971), pokretom koji je smjerao većoj ekonomskoj i političkoj nezavisnosti Hrvatske unutar jugoslavenske federacije i smrću jugoslavenskoga predsjednika Josipa Broza Tita (1980). Duhovnu klimu karakteriziraju tzv. hrvatska šutnja, pokušaji angažiranoga promišljanja društvenoga života i nastojanja da se o jeziku i umjetničkim praksama progovori iz poststrukturalističke i psihoanalitičke perspektive. Tri se književna roda - poezija, proza i drama - primjetno razlikuju i po poetičkim konceptima, i po prikazivačkim strategijama i po pretpostavljenim oblicima književne komunikacije. Najkraće, pjesničko pismo sedamdesetih je ponajviše semiotičko, prozno manirističko i eskapističko, a dramsko političko.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7777
ISBN: 978-83-87819-09-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bagic_Literatura_i_kultura_chorwacka_lat_siedemdziesiatych.pdf789,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons