Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7779
Title: Minimalistyczny fin de siècle
Authors: Bagić, Krešimir
Małczak, Leszek
Keywords: literatura chorwacka; proza; krótkie opowiadanie; minimalizm; fin de siècle; lata osiemdziesiąte XX wieku; lata dziewięćdziesiąte XX wieku
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: L. Małczak, P. (red.), Krešimir Bagić (wyb.), "Nagie miasto : antologia chorwackiego krótkiego opowiadania (short story) lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku" (S. 9-12). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wstęp do: "Nagie miasto. Antologia chorwackiego krótkiego opowiadania". Autor wstępu i wyboru K. Bagić. Opieka merytoryczna, konsultacja językowa i współpraca redakcyjna wydania polskiego L. Małczak. Konsultacja chorwackiej wersji językowej S. Skenžić. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7779
ISBN: 978-83-226-1923-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bagic_Minimalistyczny_fin_de_siecle.pdf299,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons