Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7836
Title: Zastosowanie metod oceny stanu ekologicznego wód płynących w monitoringu siedlisk przyrodniczych na przykładzie rzek ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)
Other Titles: Applying the methods to assess the ecological status of flowing waters in the monitoring of natural habitats on the example of rivers with water crowfoot communities (Ranunculion fluitantis)
Authors: Halabowski, Dariusz
Lewin, Iga
Sowa, Agnieszka
Keywords: stan ekologiczny wód; monitoring siedliska przyrodniczego; włosieniczniki; rzeki nizinne; rzeki podgórskie
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 52-53). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Zastosowanie metod oceny stanu ekologicznego wód płynących w monitoringu siedliska przyrodniczego 3260: Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) zgodnie z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej i Dyrektywy Siedliskowej (rzeka Korzenica, Ekoregion 14).
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7836
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halabowski_Zastosowanie_metod_oceny_stanu_ekologicznego_wod.pdf448,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons