Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7875
Title: Rola badań strukturalnych w poszukiwaniu nowych materiałów dla "zielonej" gospodarki
Other Titles: Structural Studies in Search for New Materials for ‘Green’ Economy
Authors: Zajdel, Paweł
Keywords: badania rentgenowskie; badania neutronowe; dyfrakcja; struktura materii
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 90-91). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Samowystarczalna energetycznie gospodarka wymaga szeregu zmian technologicznych w procesie wytwarzania energii i jej składowania. Podniesienie efektywności poszczególnych etapów możliwe jest dzięki lepszemu zrozumieniu podstaw fizycznych stojących za pożądanymi własnościami materii.
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7875
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Artykuły (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zajdel_Rola_badan_strukturalnych.pdf447,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons