Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/788
Tytuł: Wstyd - uczucie czy cnota? : dylematy etyki arystotelowskiej w komentarzach Sebastiana Petrycego z Pilzna
Autor: Budzyńska-Daca, Agnieszka
Słowa kluczowe: Wstyd; Etyka Arystotelesa; Cnoty; Sebastian Petrycy z Pilzna
Data wydania: 2008
Źródło: E. Kosowska, G. Kurylenka, A. Gomóła, "Wstyd w kulturze : kolokwia polsko-białoruskie. [T.] 2 (s. 119-130). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: As an exegesist and commentary of Aristotle, Sebastian Petrycy of Pilzno takes on his model of ethics. He does not restrict himself to the reconstruction of the Ancient model, but reshapes it. Remaining in the already-established arethologic paradigm, he inscribes his own text in it. One of the distinctive features of Petrycy’s arethology is the inclusion of shame to the number of virtues. The importance of external goods was strongly emphasized in his code; each of the virtues was shown from the perspective of reward, fame. Shame, which was called here fear of disgrace, plays in a sense a supervisory role in this context. I f worship and fame are the aim of practicing virtues, shame as fear of defamation, as a stable condition, must accompany each value. In systems which treat this feature as an autotelic value, as in the case of Stoics, there is no room for shame as it is the sign of weakness and, paradoxically, we should be ashamed of it.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/788
ISBN: 9788322617205
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Budzynska_Daca_Wstyd_uczucie_czy_cnota.pdf408,03 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons