Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7882
Title: Mimesis i Anthropos albo o przymusie naśladownictwa. Dawkins – Tarde – Girard
Authors: Wężowicz-Ziółkowska, Dobrosława
Keywords: memy; mimesis; anthropos; Dawkins, Tarde, Girard
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo UWM
Citation: Humanistyka i Przyrodoznawstwo, Vol. 24 (2018), s. 361-373
Abstract: Memetyka to jedna ze współczesnych teorii kultury. Przyjmuje ona, że zasadniczym mechanizmem replikacji informacji pozagenetycznej jest naśladownictwo (Dawkins 1976), a życie społeczne i kultura to wynik podatności naszych umysłów na jednostki naśladownictwa – memy. Artykuł stanowi krytyczną syntezę stanowiska memetyków wobec ludzkiego mimetyzmu i przybliżając inne (filozoficzne, socjologiczne, antropologiczne, psychologiczne i neurobiologiczne) koncepcje naśladownictwa, zmierza do ugruntowania wyjściowej tezy memetyki, że człowiek jest zwierzęciem mimetycznym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7882
DOI: 10.31648/hip.2637
ISSN: 1234-4087
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wezowicz_Ziolkowska_Mimesis_i_Anthropos.pdf401,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons