Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/790
Tytuł: Anatomia wstydu, czyli "Opowiadanie o niewidzialnym dziecku"
Autor: Gomóła, Anna
Słowa kluczowe: Wstyd; Baśń; Tove Jansson
Data wydania: 2008
Źródło: E. Kosowska, G. Kurylenka, A. Gomóła, "Wstyd w kulturze : kolokwia polsko-białoruskie. [T.] 2 (s. 147-160). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: Tove Jansson, in a story entitled Opowiadanie o niewidzialnym dziecku, easily and cunningly presents, among other things, the research on shame — the reason, result and preventive measures against sad (or even tragic) consequences of embarrassing a small girl. In this story, as in other texts in the series of Moomins, human things are hidden behind fantasy (creatures and the world presented) and the symbol (disappearance), paradoxically, though, thanks to it, they acquire the status of a model existing over particular realizations in the real human world. The story of the Finnish author metaphorically shows the effects of an insistent experience of shame, that is, civil death, understood as the loss of identity or elimination via total disregard. The author’s intuition is proved by James Gilligan’s, Helen Merrell Lynd’s and Bruno Bettelheim’s works, as well as by many other researchers.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/790
ISBN: 9788322617205
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gomola_Anatomia_wstydu.pdf416,66 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons