Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7917
Title: Biotransformacja naproksenu przez immobilizowane komórki Bacillus thuringiensis B1(2015b)
Other Titles: Biotransformation of naproxen by immobilized Bacillus thuringiensis B1 (2015b)
Authors: Dzionek, Anna
Wojcieszyńska, Danuta
Guzik, Urszula
Keywords: biotransformacja; naproksen; Bacillus thuringiensis B1(2015b); biodegradacja; immobilizacja
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (red.), "Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie". (S. 114-115). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Bezpiecznymi i stosunkowo tanimi metodami usuwania NLPZ są metody biologicznej degradacji. Dotychczas wyizolowano jednak tylko nieliczne szczepy bakteryjne zdolne do biotransformacji/biodegradacji naproksenu. Znaczącym potencjałem biodegradacyjnym, charakteryzuje się wyizolowany ze środowiska naturalnego Bacillus thuringiensis B1(2015b), zdolny do całkowitej biotransformacji naproksenu w stężeniu 6 mg/L w ciągu 5 tygodni, w obecności dodatkowego źródła węgla (Marchlewicz i in. 2016). Celem przeprowadzonych badań było zwiększenie wydajności kometabolicznej biodegradacji naproksenu przez badany szczep, poprzez jego immobilizację na naturalnej gąbce pochodzącej z rośliny Luffa aegyptiaca. W trakcie eksperymentu monitorowano proces biotransformacji naproksenu przez wolne oraz unieruchomione komórki bakteryjne. Sprawdzono również, jak zmienia się aktywność metaboliczna uformowanego na powierzchni nośnika biofilmu w trakcie rozkładu leku.
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7917
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dzionek_Biotransformacja_naproksenu.pdf523,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons