Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7919
Tytuł: Krawiec wśród literackich wykrojów i wzorów
Autor: Wilk-Krzyżowska, Emilia
Słowa kluczowe: Jerzy Jarzębski; literature; prose; patterns; shapes
Data wydania: 2018
Źródło: Tematy i Konteksty, Nr 8 (2018), s. 541-545
Abstrakt: Publication of Prose: shapes and patterns depicts the author Jerzy Jarzębski as a tailor, showing literary shapes and patterns (forms) of works, thus creating his own literary map of Polish literature in the 20th and 21st century. Jarzębski focuses on the world of values, problems with the past, most popular topics and interviews, the aim of which is to depict the reader that there is no one ideal canon of literature. Each of us can create it ourselves, which the author encourages.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7919
DOI: 10.15584/tik.2018.36
ISSN: 2299-8365
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wilk_Krzyzowska_Krawiec_wsrod_literackich_wykrojow.pdf339,11 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons