Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/793
Tytuł: Przeciw dualizmom (uwagi o greckiej somatoskopii Teodora Parnickiego)
Autor: Kadłubek, Zbigniew
Słowa kluczowe: Teodor Parnicki; Somatoskopia
Data wydania: 2008
Źródło: T. Markiewicz, K. Uniłowski (red.), "Tajemnice "Słowa i ciała" : szkice o powieści Teodora Parnickiego" (s. 111-118). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In his essay the author presents a thesis, that Teodor Parnicki is a writer who, through his works, transcends various traditional dualisms. That Parnicki is the writer of the unity of the world, who rises above the divisions between soul and body, logos and writing, goodness and evil. The author tries to convince, that Parnicki can be characterized in terms of incredible instinct of perceiving both life and work as a unity, which puts him in line with early Greek and pre-Socratic thought.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/793
ISBN: 9788322618509
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kadlubek_Przeciw_dualizmom.pdf322,92 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons