Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/798
Tytuł: Z ilu części składa się “Słowo i ciało”?
Autor: Tomczok, Paweł
Słowa kluczowe: Teodor Parnicki; “Słowo i ciało”
Data wydania: 2008
Źródło: T. Markiewicz, K. Uniłowski (red.), "Tajemnice "Słowa i ciała" : szkice o powieści Teodora Parnickiego" (s. 24-37). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The purpose of the present paper is to present the model of the plot of Teodor Parnicki’s novel. The work comprises of two collections of letters - those w ritten by Osroes, and those w ritten by someone claiming to be Markia. Usually the novel itself or both of its parts were interpreted as coherent unity on the basis of which one can present statements regarding narration or the vision of reality. In the presented m odel I have distinguished five parts. Each of them represents different fictional, rhetorical and epistemological assumptions, which, according to H. White’s works, influence one another. Depending on political and existential situation of the author of the letters, the categories of analysis of historical work (which were distinguished by the author of Metahistory) change. The model proposed here enables us to look upon Parnicki’s novel as a study of historical narration - thus the goal is no longer a presentation of yet another story, but an exploration of the ways the stories are created.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/798
ISBN: 9788322618509
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tomczok_Z_ilu_czesci_sklada_sie_Slowo_i_cialo.pdf396,93 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons