Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7988
Title: Daty i rana : Tadeusz Nowak
Authors: Olejniczak, Józef
Keywords: Tadeusz Nowak; poezja polska
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Olejniczak, R. Knapek (red.), S. Baj (il.), "Nowy Nowak (Tadeusz) : zbiór szkiców z reprodukcjami obrazów Stanisława Baja" (S. 211-227). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Starałem się w niniejszym szkicu wskazać na możliwe, a dotąd w krytyce niepodjęte, kierunki interpretacji powieści Tadeusza Nowaka z 1967/1968 roku. A dokładniej – skoncentrowałem się na jednym motywie: przyjaźni Piotra z Mojżeszem pars pro toto relacji polsko-żydowskich i traumie/ranie Zagłady. Ten szkic nie aspiruje ani do „pełnej” interpretacji A jak królem…, ani nie likwiduje dotychczasowych odczytań powieści, chce być raczej zbiorem sugestii interpretacyjnych i – muszę to przyznać – pewnego rodzaju katalogiem historycznoliterackich i biograficznych (data wydania powieści!) zaniechań. Ponowna lektura A jak królem… była bliska doświadczeniu utraty – przede wszystkim dlatego, że czytałem ją w historycznym momencie wyemancypowania się dyskursu postholokaustowego, o czym pisałem w paru innych miejscach, co było (i jest) przedmiotem rozważań wielu badaczy (historyków, literaturoznawców, filozofów, socjologów itd.)." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7988
ISBN: 978-83-226-3002-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olejniczak_Daty_i_rana_Tadeusz_Nowak.pdf368,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons