Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7990
Title: Genologiczna wielopostaciowość, strukturalna jedność. Rozważania wokół "Psalmu balladowego" Tadeusza Nowaka
Authors: Sapa, Joanna
Keywords: Tadeusz Nowak; poezja polska; "Psalm balladowy"
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Olejniczak, R. Knapek (red.), S. Baj (il.), "Nowy Nowak (Tadeusz) : zbiór szkiców z reprodukcjami obrazów Stanisława Baja" (S. 125-143). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Tadeusz Nowak urodził się, jak sam pisał, w „otoczonej słomianym kojcem biblijnej wsi” – w Sikorzycach, nieopodal Dąbrowy Tarnowskiej. Miejsce to, położone w widłach dwóch wielkich rzek: Wisły i Dunajca, było w naturalny sposób odgrodzone od – coraz bardziej postępowego, ale i brutalnego – świata XX wieku. Tam zatem najdłużej przetrwała „czartowska i anielska moc legend, zaklęć, wyobrażeń”, z której pełnymi garściami czerpał – najpierw młody chłopak, później uczeń tarnowskiego gimnazjum, aż wreszcie debiutujący w 1948 roku na łamach czasopisma „Wici” – poeta. W jego wierszach silnie obecne jest ludowe wyobrażenie świata uzupełnione o wątki liturgiczne, kalendarz obrzędowy oraz topograficznie – ograniczoną, lecz poetycko – niezgłębioną przestrzeń wiejską, leśną i polną." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7990
ISBN: 978-83-226-3002-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sapa_Genologiczna_wielopostaciowosc_strukturalna_jednosc.pdf380,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons