Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/800
Tytuł: Pochwała Kochanowskich - raz jeszcze
Autor: Barłowska, Maria
Słowa kluczowe: Ród Kochanowskich; Twórczość
Data wydania: 2009
Źródło: R. Ocieczek, M. Jarczykowa (red.), "Studia o literaturze i książce dawnej" (s. 78-97). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The subject of analysis constitutes the so far unknown work containing the appraisal of Jan, Andrzej and Piotr Kochanowski, recorded in the manuscript of the Ossoliński National Institute 647 I on k. 167 v. The anonymous letter was found in the manuscript connected with the surrounding of Arian in the form of the fragment Z Listu do Jego Mości Pana Dominika Kazanowskiego, co go Kochanowska urodziła, o Kochanowskich. As the appraisal of the ancestors on their mother’s side, it constitutes a thematic whole. It may have been created because of Kochanowski’s wedding in 1636. His laudation makes use of the already known subject-matter (S.F. Klonowic, K. Miaskowski) and introduces references to the poetry from Czarnolas but, above all, underlines a creative inclusion of the poet into the heritage of the European tradition. Andrzej Kochanowski as a translator of The Aeneid allusively referred to and Piotr Kochanowski as a translator of Tasso, a poetic work on heroic Gofred were treated as continuators of the achievements by Jan from Czarnolas. A poetic letter, recorded in the group of works ascribed by Hieronim Juszyński to Hieronim Moskrzowski, allows for asking the question on the rightness of this attribution.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/800
ISBN: 9788322618349
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Barlowska_Pochwala_Kochanowskich.pdf609,31 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons