Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/803
Tytuł: Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki - spojrzenie wstecz
Autor: Ocieczek, Renarda
Słowa kluczowe: Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki; Historia
Data wydania: 2009
Źródło: R. Ocieczek, M. Jarczykowa (red.), "Studia o literaturze i książce dawnej" (s. 7-13). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Czwarty zeszyt Sarmackiego theatrum, wydawnictwo Zakładu Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki, oddajemy do druku w roku czterdziestolecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dobry to moment na dokonanie podsumowania prac Zakładu, uzasadnione jest ono także zbliżającą się zmianą pokoleniową kierownictwa tej jednostki. Katowicka polonistyka ukształtowana w ramach Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1950)1 weszła w skład nowo powołanego Uniwersytetu Śląskiego 14 czerwca 1968 roku w wyniku połączenia WSP i Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Filologiczno-Historycznym działały wówczas cztery katedry polonistyczne: Katedra Historii Literatury Polskiej (od 1 stycznia 1953 roku), Katedra Języka Polskiego (od 1 stycznia 1953 roku), Katedra Metodyki Historii Literatury i Języka Polskiego (od 1 października 1959 roku) oraz Katedra Historii Literatury Powszechnej (od 1 października 1959 roku)2. Nowe potrzeby dydaktyczne oraz rozwój kadry naukowej, w tym zatrudnienie wielu nowych pracowników naukowo-dydaktycznych z innych ośrodków naukowych kraju, spowodowały liczne przekształcenia organizacyjne — w 1969 roku powstał Instytut Filologii Polskiej, a w jego obrębie kontynuowały pracę zakłady, utworzone w miejsce dawnych katedr, powołano też nowe.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/803
ISBN: 9788322618349
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ocieczek_Zaklad_Historii_Literatury_Baroku.pdf306,34 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons