Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8033
Title: Wstęp
Authors: Gabryś-Barker, Danuta
Kalamarz, Ryszard
Keywords: języki obce; tutoring; edukacja komplementarna; kształcenie
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Gabryś-Barker, R. Kalamarz (red.), "Ocenianie i pomiar biegłości językowej : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne" (S. 7-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Oddajemy do rąk Czytelnika niniejszy tom z nadzieją, iż zwróci on uwagę na różne aspekty oceniania ucznia i jego biegłości językowej w procesie glottodydaktycznym oraz na problemy, z jakimi borykają się nauczyciele języków obcych na różnych etapach nauczania. Tom zawiera teksty autorów będących badaczami procesów uczenia się i nauczania na poziomie akademickim, jak również tych, którzy są bardziej zorientowani na praktyczne rozważania dotyczące ewaluacji biegłości językowej w kontekście kształcenia językowego na lektoratach bądź w szkole. Monografia ta obejmuje dwa główne zakresy tematyczne, poprzedza je artykuł wprowadzający, autorstwa znanego badacza i praktyka procesów glottodydaktycznych, a szczególnie zagadnień dotyczących ewaluacji i pomiaru biegłości językowej profesor Hanny Komorowskiej pt. Zmienne losy innowacji edukacyjnych na przykładzie CEFR. Jako redaktorzy tomu uznaliśmy, iż stanowić on może dobry wstęp do kolejnych artykułów, gdyż ukazuje rozwój pomiaru i oceniania umiejętności językowych. Jest on analizą powstania i funkcjonowania innowacji edukacyjnej w zakresie pomiaru biegłości językowej, jaką swego czasu był dokument The Common European Framework of Reference for Languages – CEFR (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego – ESOKJ). Wielu z autorów w tym tomie odnosi się do tego dokumentu w swoich analizach." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8033
ISBN: 978-83-226-3053-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gabrys-Barker_Wstep.pdf409,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons