Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8036
Title: Teaching the Romani language for intercultural purposes
Authors: Kyuchukov, Hristo
Keywords: edukacja międzykulturowa; język romski; język ojczysty; filmy wideo
Issue Date: 2018
Citation: Edukacja Międzykulturowa, Nr 2 (2018), s. 153-161
Abstract: W artykule podjęto rozważania dotyczące nauczania języka romskiego studentów – przyszłych nauczycieli tego języka w Bułgarii. Język romski jest ojczystym językiem wielu dzieci romskich. Są one przygotowywane w rodzinach i przedszkolach do uczenia się dwóch języków równolegle – ojczystego romskiego oraz bułgarskiego. Po dokonaniu analizy literatury naukowej z zakresu edukacji międzykulturowej w Bułgarii i w Europie autor zamieszcza krótką prezentację metodologii używania filmów wideo w procesie nauczania w szkole podstawowej oraz dokonuje oceny roli tychże filmów w rozwoju mowy dzieci romskich w obu językach.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8036
DOI: 10.15804/em.2018.02.07
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kyuchukov_Teaching_the_Romani_language.pdf364,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons