Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/804
Tytuł: "Sarmacka frazeologia" w "Wojnie chocimskiej" Wacława Potockiego
Autor: Ocieczek, Renarda
Słowa kluczowe: Wacław Potocki; Wojna chocimska; Frazeologia
Data wydania: 2009
Źródło: R. Ocieczek, M. Jarczykowa (red.), "Studia o literaturze i książce dawnej" (s. 145-154). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author of the article observes the functioning of the lexemes Sarmacja Sarmata and their derivatives in Wojna chocimska (17th century), a poem by Wacław Potocki. She points to the multiplicity of phraseological connections with the contribution of these lexemes and asks the questions on the motivation of their incorporation into the work. The final statements emphasise the importance of ideological messages and picturesque qualities of Potocki’s “Sarmatian phraseology”. According to the author, it constitutes an appeal for the heart and mind of contemporary Poles at the time of Potocki, and introduces patriotic emotions and moral evaluations into the sphere of citizen duties.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/804
ISBN: 9788322618349
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ocieczek_Sarmacka_frazeologia_w_Wojnie_chocimskiej.pdf348,08 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons