Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/807
Tytuł: Kupidyn i Śmierć, czyli o pewnej niezwykłej przygodzie antycznego bożka w poezji staropolskiej opisanej
Autor: Walińska, Marzena
Słowa kluczowe: Poezja staropolska; Motywy
Data wydania: 2009
Źródło: R. Ocieczek, M. Jarczykowa (red.), "Studia o literaturze i książce dawnej" (s. 128-144). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The very dissertation is devoted to three works of the Old-Polish literature describing the motive of the meeting of the love god, Cupidine with Death, arrow changes and consequences deriving from it. The anecdote, unknown from Ancient messages, is the subject-matter of the 157 work from Figliki by Mikołaj Rej and constitutes one of the most interesting examples of using mythology in his writings. The text entitled in the same way (Śmierć z Kupidynem), probably based on Figlik, includes a selection of Fraszki by Wacław Potocki also written at the end of the 17th century. The story described therein is enriched with the local colouring and extra details, and, at the same time, deprived of the moralizing comment, which closed Rej’s work. The third one, in which the very motive appears with substantial modifications, is an idyl V from Sielanki nowe ruskie by Józef Bartłomiej Zimorowic. By means of a unique story of the weapon exchange of the love god, Zimorowic shows a premature death of Szymon’s younger brother (the text was created on the 18th anniversary of his death) in a metaphorical way. In conclusion, the hypothesis on a common source of the motive, i.e. an LXV emblem from Książeczka emblematów by Andrei Alciatus is put forward.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/807
ISBN: 9788322618349
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Walinska_Kupidyn_i_smierc.pdf561,77 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons