Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/809
Tytuł: Wartość muzyki a kompetencja muzyczna
Autor: Mika, Bogumiła
Słowa kluczowe: Wartości w muzyce; Kompetencje muzyczne; Kompetencja kulturowa
Data wydania: 2008
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Wartości w muzyce : studium monograficzne. T. 1" (s. 13-23). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: This article deals with the problem of musical competence which, together with the listener’s knowledge of music, fulfills a very important role in the process of musical perception and, at the same time, in the process of its valuation. The author starts from the general cultural competence and going through language and artistic competences comes precisely to the musical competence. She presents the world famous model of musical competence by Gino Stefani in which there are five levels of competence: General Codes (GC), Social Practices (SP), Musical Techniques (MT), Style (ST) and Opus (OP). She applies the Stefani’s theory to the perception of the outstanding example of Polish art music: Sinfonia sacra by Andrzej Panufnik. The aim of this article was to indicate the relationship between the listener’s musical competence and the possibility of apprehension of a musical work’s values.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/809
ISBN: 9788322617564
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mika_Wartosc_muzyki_a_kompetencja_muzyczna.pdf522,92 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons