Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8092
Title: Edukacja wspierająca rozwój młodzieży i jej uwarunkowania – raport z badań na pograniczu południowym
Authors: Szczurek-Boruta, Alina
Keywords: młodzież; edukacja; tożsamość; zadania rozwojowe; pogranicze
Issue Date: 2018
Citation: Kultura i Edukacja, Nr 3 (2018), s. 142-158
Abstract: Tekst ten włącza się w debatę nad zadaniami pedagogiki, edukacji na rzecz wspierania rozwoju młodzieży. Jego celem jest prezentacja wiedzy i doświadczeń badawczych nad zadaniami rozwojowymi i pograniczem oraz pobudzanie do dyskusji, której rezultatem może być bardziej świadome ujmowanie i wykorzystywanie tych kategorii w pedagogice. Autorka przedstawia raport z badań młodzieży na pograniczu południowym. Wyniki tych badań, w dwóch okresach pomiarowych, wskazały z jednej strony na względne podobieństwo zadań rozwojowych, konstruowania tożsamości młodzieży żyjącej na pograniczu południowym, z drugiej zaś – na różnice w poziomie ich wypełniania. Wypełnianie zadań rozwojowych, konstruowanie tożsamości młodzieży i ich uwarunkowania to ważny obszar pedagogiki. Pozwala na rozpoznanie rzeczywistych barier rozwoju indywidualnego w płaszczyźnie społecznej i kulturowej oraz skutecznych czy też nieskutecznych strategii ich przekraczania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8092
DOI: 10.15804/kie.2018.03.09
ISSN: 1230-266X
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczurek_Boruta_Edukacja_wspierajaca_rozwoj_mlodziezy.pdf469,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons