Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8106
Title: Implementation of patient autonomy principle under the conditions of penitential isolation
Authors: Sobas, Magdalena
Keywords: autonomy; patient; human rights; paternalism; prisoner; freedom
Issue Date: 2017
Citation: Roczniki Administracji i Prawa, Nr 17 (2017), s. 51-70
Abstract: Niniejsze opracowanie podejmuje tematykę związaną z zasadą autonomii człowieka i co się z tym wiąże – autonomii woli pacjenta. Podejmuje rozważania dotyczące genezy zasady autonomii zarówno na gruncie prawa amerykańskiego, jak i polskiego, a także w odniesieniu do kwestii bioetycznych. Wskazuje również na relację autonomii w stosunku do paternalizmu. Tekst ten jednocześnie podejmuje próbę wskazania faktycznej realizacji zasady autonomii pacjenta przebywającego w miejscu detencji oraz jej ewentualne ograniczenia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8106
ISSN: 1644-9126
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sobas_Implementation_of_patient_autonomy_principle.pdf485,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons