Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8107
Title: Liability for prenatal injuries in the context of the protection of the rights of conceived children
Authors: Sobas, Magdalena
Keywords: prenatal injuries; liability for damage; nasciturus; legal capacity; prenatal tests; wrongful conception; wrongful birth; wrongful life
Issue Date: 2017
Citation: Roczniki Administracji i Prawa, Nr 17 (2017), s. 341-359
Abstract: Niniejszy tekst podejmuje tematykę związaną z odpowiedzialnością za szkody doznane przed urodzeniem się dziecka w kontekście ochrony praw dziecka poczętego. Zostały wskazane podstawy prawa do życia, a także prawa do ochrony zdrowia w odniesieniu do dziecka w fazie prenatalnej, a także do prawa poddania się badaniom prenatalnym przez matkę. W tekście omówiono również podstawowe różnice pomiędzy często błędnie utożsamianymi rozszczeniami z tytułu wrongfulconception, wrongfulbirth i wrongful life z odpowiedzialnością za szkody prenatalne na podstawie art. 4461 Kodeksu cywilnego. Wskazano również na główne problemy związane z kwestią zdolności prawnej nasciturusa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8107
ISSN: 1644-9126
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sobas_Liability_for_prenatal_injuries.pdf664,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons