Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8108
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKasperek, Andrzej-
dc.date.accessioned2019-02-06T10:09:44Z-
dc.date.available2019-02-06T10:09:44Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nr 4 (2016), s. 71-88pl_PL
dc.identifier.issn0044-4405-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/8108-
dc.description.abstractW artykule przeprowadzono analizę duchowości osób praktykujących minimalistyczny styl życia. Autor traktuje ten typ duchowości jako przykład nowej duchowości. Podkreśla antykonsumpcjonistyczny charakter minimalizmu, a jednocześnie stara się określić warunki myślenia o możliwości istnienia antykonsumpcjonistycznej duchowości (nowej duchowości) na przykładzie minimalistycznej duchowości. Skupia się na kwestii podobieństw pomiędzy minimalizmem i duchowością minimalistyczną a buddyzmem zenpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatolicki Uniwersytet Lubelskipl_PL
dc.rightsCC0 1.0 uniwersalna*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectminimalizmpl_PL
dc.subjectnowa duchowośćpl_PL
dc.subjectduchowość antykonsumpcjonistycznapl_PL
dc.subjectbuddyzmpl_PL
dc.subjectzenpl_PL
dc.titleMinimalistyczna duchowość jako przykład antykonsumpcjonistycznej duchowości : perspektywa socjologicznapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalZeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiegopl_PL
dc.description.referencesBabauta L., The Power of Less. The Fine Art of Limiting Yourself to the Essential… in Business and in Life, New York 2009. Babuta L., Zen To done. The Ultimate Simple Productivity System, West Valley City 2011. Babauta L., Zen Habits Handbook for Life. Hundreds of Tips for Simplicity, Happiness, Productivity, West Valley City [b.r.w.]. Berger P.L., The Heretical Imperative: Contemporary Possiblities of Religious Affirmation, New York 1980. Berger P.L., Zijderveld A., In Praise of Doubt. How to Have Convictions Without Becoming a Fanatic, New York 2009. Bruce S., Secularization and the Impotence of Individualized Religion, „Hedgehog Review” 2006, no.1–2, 35–45. Campbell C., The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, third edition, London 2005. Chomątowska B., Ucieczka z kołowrotka, „Tygodnik Powszechny” 2013, nr 2 (13 stycznia), s. 14–15. Cusack C.M., The Western Reception of Buddhism: Celebrity and Popular Cultural Media as Agents of Familiarisation, „Australian Religion Studies Review” 2011, no. 3, s. 297–316. Dalai Lama H.H., Cutler H.C., MD, The Art of Happiness in a Troubled World, New York. Dobbelaere K., Sekularyzacja. Trzy poziomy analizy, Kraków 2008. Dobroczyński B., New Age, Kraków 2000. Elgin D., Voluntary Simplicity. Toward a Way of Life that is Outwardly Simple, Inwardly Rich, Second Revised Edition, New York 2010. Etzioni A., Introduction: Voluntary Simplicity – Psychological Implications, Societal Consequences, w: Voluntary Simplicity. Responding to Consumer Culture, ed. D. Doherty, A. Etzioni, Oxford 2003, s. 1–25. Etzioni A., The Post Affluent Society, „Review of Social Economy” 2004, no. 3, s. 407–420. Etzioni A., A New Social Movement? w: Voluntary Simplicity: The Poetic Alternative to Consumer Culture, ed. S. Alexander, Whanganui 2009, s. 55–71. Giordan G., The Body between Religion and Spirituality, „Social Compass” 2009, no. 2, s. 226–236. Gregg R.B., The Value of Voluntary Simplicity, Wallingford, Pennsylvania 1936. Grigsby M., Buying Time and Getting By: The Voluntary Simplicity Movement, Albany, NY 2004. Hall D., Porządek sakralny ery konsumpcji. O bogatych i biednych w popularnym nurcie New Age, „Kultura i Społeczeństwo” 2002, nr 4, s. 167–178. Hall D., New Age w Polsce. Lokalny wymiar globalnego zjawiska, Warszawa 2007. Hall D., Duchowość uprzedmiotowiająca jako trzecia opcja? Spojrzenie z polskiej perspektywy, w: Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, red. K. Leszczyńska, Z. Pasek, Kraków 2008, s. 86–100. Hamilton C., Denniss R., The Downshifters, w: Voluntary Simplicity: The Poetic Alternative to Consumer Culture, ed. S. Alexander, Whanganui 2009, s. 219–233. Hanegraaff W.J., New Age Religion and Western Culture. Esotericism in the Mirror of Secular Thought, Albany, NY 1998. Hanegraaff W.J., The New Age Movement and the Esoteric Tradition, w: Gnosis and Hermeticism from Antiquity to Modern Times, ed. R. van den Broek, W. J. Hanegraaff, Albany, NY 1998, s. 359–382. Heelas P., The New Age Movement. The Celebration of the Self and the Sacralization of Modernity, Oxford 1996. Heelas P., Spiritualities of Life. New Age Romanticism and Consumptive Capitalism, Oxford 2008. Heelas P., Spiritualities of Life, w: The Oxford Handbook of the Sociology of Religion, ed. P.B. Clarke, New York 2009. Heelas P., Woodhead L., Seel B., Szerszynski B., Tusting K., The Spiritual Revolution: Why Religion Is Giving Way to Spirituality, Oxford 2007. Hervieu-Léger D., La religion en mouvement. Le pélerin et le converti, Paris 1999. Hyla M., Duchowość ponowoczesna jako produkt konsumpcyjny, w: Pozareligijne wymiary duchowości, red. Z. Pasek, K. Skowronek, R. Tyrała, Kraków 2013, s. 205–212. Inglehart R., The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Postindustrial Societies, „American Political Science Review” 1971, no. 65, s. 991–1017. Jeżowski M., Duchowość – paradygmat socjologii religii czy socjologii moralności? A może socjologia duchowości?, w: Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, S. Grotowska, Kraków 2010, s. 66–78. Kasperek A., Wolność spod znaku undergroundu. Duchowość (po)nowoczesna w perspektywie heremeneutyki kultury i socjologii religii, Kraków 2012. Kasperek A., Romantyzm i New Age: kontynuacje, podobieństwa, inspiracje, „Studia Socjologiczne” 2012, nr 4, s. 65–85. Kasperek A., Oczyszczając drzwi percepcji. Szkic o idei imaginacji w romantyzmie, kontrkulturze i New Age, „Studia Humanistyczne AGH” 2013, nr 3, s. 31–48. Kasperek A., Antykonsumpcjonistyczna duchowość w czasach kryzysu, czyli Leo Babauty pochwała minimalizmu, „Przegląd Religioznawczy” 2013, nr 2, s. 119–136. Kasperek A., Wyrażanie sprzeciwu poprzez duchowość. Przypadek minimalizmu, „Stan Rzeczy” 2014, nr 2, s. 179–197. Kasperek A., Minimalistów poszukiwania wewnętrznego spokoju, „Fragile” 2014, nr 3–4, s. 6–11. Kasperek A., Dobrowolna prostota jako przykład implicit religion, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 2015, nr 4, s. 45–55. Kasperek A., Minimalistyczna pochwała życia prostego, „Slow” [w druku]. Kubiak A.E., Jednak New Age, Warszawa 2005. Lipovetsky G., L’Empire de l’éphémère. La mode et son destin dans les sociétés modernes, Paris 1987. Loreau D., Sztuka planowania, Warszawa 2011. Mariański J., Religia w społeczeństwie ponowoczesnym. Studium socjologiczne, Warszawa 2010. Mariański J., Sekularyzacja. Desekularyzacja. Nowa duchowość, Kraków 2013. Mariański J., Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych. Studium socjologiczne, Toruń 2016. Mikaelsson L., Homo Accumulans and the Spiritualization of Money, w: New Age Religion and Globalization, ed. M. Rothstein, Aarhus 2001, s. 94–112. Millburn J.F., Nicodemus R., Minimalism: Essential Essays, Columbia, Missouri 2011. Możdżyński P., Duchowość ponowoczesna. Ruch Reiki w Polsce, Kraków 2004. Nhat Hanh T., Cud uważności. Zen w sztuce codziennego życia: prosty podręcznik medytacji, Warszawa 1992. D’Onza Chiodo M., Buddyzm, Kraków 2005. Pasek Z., Nowa duchowość. Konteksty kulturowe, Kraków 2013. Possamai A., Religion and Popular Culture. A Hyper-Real Testament, Oxford 2005. Roof W.C., Spiritual Marketplace. Baby Boomers and the Remaking of American Religion, Princeton, New Jersey 1999. Sebald H., New-Age Romanticism: The Quest for an Alternative Lifestyle as a Force of Social Change, „Humboldt Journal of Social Relations” 1984, no. 2, s. 106–127. Skowronek K., Pasek Z., Nowa duchowość w kulturze popularnej. Studia tekstologiczne, Kraków 2013. Watts A.W., The Way of Zen, New York 1957. Wilson K., Becoming a Minimalist. Your Guide to Living a Great Life with Less Through Minimalism [b.r. i m.w]. Wuthnow R., After Heaven. Spirituality in America since the 1950s, Berkeley – Los Angeles – London 1998. York M., New Age Commodification and Appropriation of Spirituality, „Journal of Contemporary Religion” 2001, no. 3, s. 361–372. Zamojski A., New Age. Filozofia, religia i paranauka, Kraków 2002. NETOGRAFIA Becker J., What is Minimalism [online]. Dostępny w Internecie: <http://www.becomingminimalist. com/what-is-minimalism/> [dostęp: 10.10.2013]. Wright C., Secular Blogging Religions and Healthy Skepticism [online]. Dostępny w Internecie: <http://exilelifestyle.com/secular-blogging-religions-healthy-skepticism/> [dostęp:10.10.2013].pl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kasperek_Minimalistyczna_duchowosc_jako_przyklad_antykonsumpcjonistycznej_duchowosci.pdf563,55 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons