Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8108
Title: Minimalistyczna duchowość jako przykład antykonsumpcjonistycznej duchowości : perspektywa socjologiczna
Authors: Kasperek, Andrzej
Keywords: minimalizm; nowa duchowość; duchowość antykonsumpcjonistyczna; buddyzm; zen
Issue Date: 2016
Publisher: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Citation: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nr 4 (2016), s. 71-88
Abstract: W artykule przeprowadzono analizę duchowości osób praktykujących minimalistyczny styl życia. Autor traktuje ten typ duchowości jako przykład nowej duchowości. Podkreśla antykonsumpcjonistyczny charakter minimalizmu, a jednocześnie stara się określić warunki myślenia o możliwości istnienia antykonsumpcjonistycznej duchowości (nowej duchowości) na przykładzie minimalistycznej duchowości. Skupia się na kwestii podobieństw pomiędzy minimalizmem i duchowością minimalistyczną a buddyzmem zen
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8108
ISSN: 0044-4405
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kasperek_Minimalistyczna_duchowosc_jako_przyklad_antykonsumpcjonistycznej_duchowosci.pdf563,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons