Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/817
Tytuł: Specyfika zajęć umuzykalniających dla studentów kierunków pedagogicznych
Autor: Zoń-Ciuk, Danuta
Słowa kluczowe: Kształcenie muzyczne; Słuchanie muzyki; Zajęcia umuzykalniające
Data wydania: 2008
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Wartości w muzyce : studium monograficzne. T. 1" (s. 185-191). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author deals with the phenomenon of aesthetic education in pedagogy with a special focus on education through music. By describing musical education for pedagogy students she emphasises the role of singing as the simplest form of music. She considers the acquisition of the skill of playing musical instruments as developing musical abilities and making the classes more attractive. Movement to music is treated as a multi-functional education helping also in a better perception of a musical piece. Improvisation is treated as a means of developing musical imagination and as a form which shows the students’ potential in the best way and, hence, enables the teacher to treat students individually. The article contains a number of suggestions and conclusions concerning the ways of conducting classes. There are also practical tips for students as well as for teachers.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/817
ISBN: 9788322617564
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zon_Ciuk_Specyfika_zajec_umuzykalniajacych.pdf329,38 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons