Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/818
Tytuł: Muzyka wczesnego dzieciństwa a przygotowanie zawodowe nauczyciela
Autor: Wollman, Lidia
Słowa kluczowe: Muzyka w życiu dziecka; Edukacja muzyczna
Data wydania: 2008
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Wartości w muzyce : studium monograficzne. T. 1" (s. 192-200). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author presents the importance of music in life of the small child and bases of developing the musical interests in a family, kindergarten and school. The paper depicts the implementation of musical education by the kindergarten and primary school teachers, who are not well prepared to develop sufficiently the musical interests and skills of their learners. Then, the author presents the scope of knowledge, skills and competence that should be developed during in-service teacher education for the primary schools. However, the focus is on the proper selection of students that want to be teachers in the future, defining requirements for this profession.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/818
ISBN: 9788322617564
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wollman_Muzyka_wczesnego_dziecinstwa.pdf362,97 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons