Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/822
Tytuł: Rola analizy muzycznej w kształtowaniu osobowości przyszłych muzyków
Autor: Mojżysz, Zenon
Słowa kluczowe: Analiza muzyczna; Edukacja muzyczna
Data wydania: 2009
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Wartości w muzyce : wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej. T. 2" (s. 39-48)
Abstrakt: Music analysis is one of the most important theoretical subjects in the process of music education. Its role as a subject, within the scope of which the student gains skills of complex music thinking, is often undermined. Starting with a specificity of the profession of musician, the author of the article describes some of theoretical assumptions of the analysis and its use in practice. He pays attention to a special role the music analysis plays in the process of student artistic education.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/822
ISBN: 9788322618288
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mojzysz_Rola_analizy_muzycznej_w_ksztaltowaniu_osobowosci.pdf378,78 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons