Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/839
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCetnarowska, Bożena-
dc.date.accessioned2018-03-02T20:06:35Z-
dc.date.available2018-03-02T20:06:35Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.isbn8322614667-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/839-
dc.description.abstractW niniejszej pracy autorka omówiła wiele kontrowersyjnych kwestii dotyczących nominalizacji biernych, głównie na materiale języka angielskiego i języka polskiego. Składnikiem konstytutywnym grupy nominalnej biernej jest rzeczownik dewerbalny, natomiast argument o znaczeniu Pacjensa wyrażony jest przymiotnikiem dzierżawczym (np. moje uniewinnienie i ang. its removal 'jego usunięcie') tub tzw. dopełniaczem saksońskim w nominalizacjach angielskich (np. the city's destruction by the enemy 'zniszczenie miasta przez wroga'). W pracy rozważono m.in. stopień zbieżnosci pomiędzy reprezentacją sktadniową konstrukcji zdaniowych i fraz nominalnych, status składniowy form posesywnych oraz charakterystykę aspektualną czasowników, od których są derywowane nominalizacje bierne. Wyrozniono jednoargumentowe nominalizacje bierne wtasciwe i dwuargumentowe nominalizacje pseudobierne. Zaproponowano opis obu typów nominalizacji biernych w ramach niederywacyjnego modelu generatywnego, tj. modelu teorii optymalności (ang. Optimality Theory), przy wykorzystaniu modelu teoretycznego zaproponowanego w pracach Judith Aissen. Duży nacisk położono na przedstawienie tzw. mechanizmu harmonicznego zestawienia elementów z dwóch lub więcej hierarchii gramatycznych, np. hierarchii żywotności, hierarchii osób, hierarchii rol semantycznych oraz skali pozycji strukturalnych wewnątrz frazy nominalnej. Ukazano współdziałanie pomiędzy ograniczeniami prozodycznymi i składniowymi przy wyborze morfoskładniowej realizacji argumentów zaimkowych w nominalizacjach w języku polskim.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherKatowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectJęzyk polskipl_PL
dc.subjectJęzyk angielskipl_PL
dc.subjectGramatyka porównawczapl_PL
dc.subjectWyrażenia odrzeczownikowepl_PL
dc.titlePassive nominals in English and Polish : an optimality-theoretic analysispl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Passive nominals in English and Polish.pdfCetnarowska_Passive_nominals_in_English_and_Polish5,75 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons