Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8419
Title: Duchowość i etnosymbolika
Authors: Dziewierski, Marek
Keywords: Grekokatolicyzm; mniejszość ukraińska; krajobraz ideologiczny; miejsce święte; mit etniczny; praktyki znaczące; mobilizacja etniczna
Issue Date: 2008
Citation: Przegląd Socjologii Jakościowej, T. 4, Nr 1 (2008), s. 4-35
Abstract: Tekst stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o związek pomiędzy duchowością a praktykami symbolicznymi odwołującymi się do narodowego kontekstu. W tym celu analizowane będą działania charakterystyczne dla duchowości grekokatolickiej i ukraińskiej tożsamości narodowej – obserwowane na poziomie światów lokalnych. Dość powszechnie bowiem uznaje się fakt strukturalnego odrodzenia Kościoła Katolickiego Obrządku Biznatyjsko–Ukraińskiego za czynnik stabilizujący sytuację mniejszościową Ukraińców w Polsce. Jak zatem, na terenach autochtonicznych oraz obszarach diaspory, w tradycji wschodniego katolicyzmu zostają aktualnie zapośredniczone wątki nacjonalne. Dotyczy to zwłaszcza takich reprezentacji, jak krajobraz ideologiczny, pamięć i mit etniczny, konstrukcja miejsca martyrologii jako miejsca świętego. W tekście wykorzystuję dane pochodzące z badań etnograficznych, wyniki obserwacji uczestniczącej oraz dokumentację fotograficzną stanowiącą wizualizację opisywanego problemu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8419
ISSN: ‎1733-8069
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dziewierski_Duchowosc_i_etnosymbolika.pdf2,84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons