Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8424
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPawelec, Dariusz-
dc.date.accessioned2019-03-08T06:46:33Z-
dc.date.available2019-03-08T06:46:33Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationS. Wysłouch i J. Borowiec (red.), "Poznań w marcu - Marzec w Poznaniu : (w rocznicę wydarzeń 1968 roku)" (S. 77-90). Poznań : Wydawnictwo Poznańskiepl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7177-744-8-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/8424-
dc.description.abstractAutor artykułu stawia tezę o „rewolucyjnym” charakterze tomów poetyckich Stanisława Barańczaka i Ryszarda Krynickiego, napisanych i opublikowanych po wydarzeniach Marca 68. Wpierw wskazane zostają zbieżności pomiędzy obydwoma poznańskimi poetami widoczne w ich tomach pierwszych, czyli w wierszach “przedmarcowych” (Korekta twarzy i Akt urodzenia). Podobnie przedstawia się w nich, przede wszystkim, stanowisko wobec roli poety i wynikająca z przyjętej postawy koncepcja słowa poetyckiego. Lektura debiutanckich tomów Barańczaka i Krynickiego uświadamia, że dla obydwu twórców poezja przedstawiała wartość zupełnie wyjątkową. Świat liczył się tylko o tyle, o ile dało się go zmieścić w wierszu, „oczyścić” lirycznie i dać intensywniejsze istnienie w słowie poetyckim. Przed Marcem 68 Barańczak i Krynicki poruszali się w obrębie zamkniętego kodu, określającego granice autonomii poezji, po Marcu – zdecydowali się na radykalne tego kodu przekroczenie. W “pomarcowych” tomach źródłem słowa stał się świat dialogu (w duchu koncepcji Bachtin) i „żywych” wypowiedzi, pojawiło się słowo bez pretensji do pozaczasowości, co doprowadziło tradycyjny porządek poetycki do zniszczenia. Przejęcie wypracowanego przez „lingwistów” zrewolucjonizowanego stosunku do słowa poetyckiego zostało uznane przez autora szkicu za największy „niepolityczny” skutek Marca 68.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Poznańskiepl_PL
dc.subjectStanisław Barańczakpl_PL
dc.subjectRyszard Krynickipl_PL
dc.subjectPokolenie 68pl_PL
dc.subjectNowa Falapl_PL
dc.subject"Korekta twarzy"pl_PL
dc.subject"Akt urodzenia"pl_PL
dc.subjectMichaił Bachtinpl_PL
dc.subjectdialogowość słowa poetyckiegopl_PL
dc.subjectpoezja lingwistycznapl_PL
dc.subjectstrategia arcypoetypl_PL
dc.subjectMarzec 68pl_PL
dc.titleRewolta słowa poetyckiego - Barańczak, Krynickipl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.description.referencesBachtin M. Słowo w powieści. W: tenże: Problemy literatury i estetyki. Tłum. W. Grajewski. Warszawa 1982.pl_PL
dc.description.referencesBakhtin and Classics. Ed. R. Bracht Branham. Nortwhwestern University Press 2002.pl_PL
dc.description.referencesBalbus S., Między stylami. Kraków 1996.pl_PL
dc.description.referencesBalcerzan E., O „wczesnym” Barańczaku autobiograficznie. „Topos” 2008, nr 1-2.pl_PL
dc.description.referencesBalcerzan E.,: Poezja polska w latach 1939-65. Cz. 1. Warszawa 1984.pl_PL
dc.description.referencesBarańczak S., Etyka i poetyka. Paryż 1979.pl_PL
dc.description.referencesBiedrzycki K., Świat poezji Stanisława Barańczaka. Kraków 1995.pl_PL
dc.description.referencesDybel P., Ziemscy, słowni, cieleśni. Warszawa 1988.pl_PL
dc.description.referencesGombrowicz W., Przeciw poetom. W: tenże: Dziennik 1953-1956. Kraków 1986.pl_PL
dc.description.referencesKrynicki R., Od autora. W: tenże: Pęd pogoni, pęd ucieczki. Warszawa 1968.pl_PL
dc.description.referencesKwiatkowski J., Słowo Barańczaka. W: tenże: Magia poezji. Kraków 1995.pl_PL
dc.description.referencesNieukerken Van A., Zasady konstruowania zdarzenia w poezji Stanisława Barańczaka, w: „Obchodzę urodziny z daleka...”. Szkice o Stanisławie Barańczaku. Red. J. Dembińska–Pawelec, D. Pawelec. Katowice 2007.pl_PL
dc.description.referencesNyczek T., Powiedz tylko słowo. Szkice literackie wokół „Pokolenia 68”. Londyn 1985.pl_PL
dc.description.referencesPrzymuszała B., Szukanie dotyku. Problematyka ciała w poezji współczesnej. Kraków 2006.pl_PL
dc.description.referencesSławiński J., Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej. Kraków 1998.pl_PL
dc.description.referencesSławiński J., Próba porządkowania doświadczeń. W: tenże: Teksty i teksty. Warszawa 1990.pl_PL
dc.description.referencesStabro S., Poeta odrzucony. Kraków 1989.pl_PL
dc.description.referencesŚliwiński P., Ku arcydziełu. W: Barańczak – poeta lector. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka VI (XXVI)”. Poznań 1999.pl_PL
dc.description.referencesŚliwiński P., Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa 2007.pl_PL
dc.description.referencesŚwieściak A., Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego. Kraków 2004.pl_PL
dc.description.referencesTokarz B., Poetyka Nowej Fali. Katowice 1992.pl_PL
dc.description.referencesTyszka J., Teatr Ósmego Dnia – pierwsze dziesięciolecie (1964-1973). Poznań 2005.pl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_Rewolta_slowa_poetyckiego.pdf620,98 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.