Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8464
Title: Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Prawne instrumenty ochrony powietrza”, Katowice, 20 kwietnia 2018 r.
Authors: Nawrot, Filip
Keywords: Prawne instrumenty ochrony powietrza; sprawozdanie z konferencji
Issue Date: 2018
Citation: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, nr 1-2 (2018), s. 135-137
Abstract: Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Prawne instrumenty ochrony powietrza”, Katowice, 20 kwietnia 2018 r.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8464
ISSN: 2451-3431
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nawrot_Sprawozdanie_z_konferencji_naukowej.pdf464,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons