Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8466
Title: Konferencja „Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA)” (Kraków, 5–6 czerwca 2018 r.)
Authors: Matysek, Anna
Keywords: „Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA)”; sprawozdanie z konferencji
Issue Date: 2018
Citation: Nowa Biblioteka, nr 4 (2018), s. 171-176
Abstract: Sprawozdanie z konferencji „Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA)” (Kraków, 5–6 czerwca 2018 r.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8466
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matysek_Konferencja_Architektura_informacji_jako_dyscyplina_akademicka.pdf417,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons