Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/847
Tytuł: Muzyka jako dialog ducha ze zmysłowością
Autor: Rymar, Dariusz
Słowa kluczowe: Muzyka; Duchowość; Zmysłowość; Wartości
Data wydania: 2010
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce" (s. 15-25)
Abstrakt: The author of the article raises the issue of the possibilities of capturing the qualitative criteria of the work of art. He refers to the anonymous author of Dialekseis, explaining the reasons of the birth of relativism in the reception of works of culture. Next, he presents the assumptions by Plato, Aristotle and Maximus of Tyro concerning the relationship between music and way of thinking, and its influence on listeners’ axiological sensitivity. He uses the criticism of Cyprian K. Norwid’s axiological way of thinking, which makes it easier to capture reductionistic aspects of thinking in the so called critical art (T. Adorno, A. Danto). In conclusion, he points to a positive potential of education in which the pillars would be music and philosophy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/847
ISBN: 9788322619391
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rymar_Muzyka_jako_dialog_ducha.pdf315,88 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons