Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8511
Title: Słowo wstępne
Authors: Koper, Radosław
Keywords: polskie prawo konstytucyjne; prawa człowieka; prawo międzynarodowe; prawa człowieka w Polsce
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: R. Koper (red.), "Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka" (S. 9). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Stopień poszanowania praw człowieka niezmiennie stanowi istotne kryterium oceny zakresu ugruntowania struktur demokratycznych. Nie można bowiem zaprzeczyć, że w demokratycznym państwie prawnym ochrona praw człowieka leży także w interesie społecznym. Przestrzeganie wolności i praw człowieka stanowi więc obowiązek władz publicznych oraz jest uznawane za istotny i konieczny warunek sprawiedliwego funkcjonowania współczesnego ładu państwowego." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8511
ISBN: 9788322632147
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koper_slowo_wstepne.pdf327,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons