Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8544
Title: Bibliografia publikacji Profesor Elżbiety Gondek za lata 1980-2016
Authors: Gołda, Agnieszka
Keywords: Elżbieta Gondek
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Pulikowski (red.), "Kultura książki i informacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek" (S. 19-36). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W bibliografii dorobku piśmienniczego Profesor Elżbiety Gondek odnotowanych zostało sto trzydzieści jeden opisów bibliograficznych publikacji wydanych między 1980 a 2016 rokiem1. Zarejestrowano książki oraz prace redagowane i współredagowane, artykuły ogłoszone w czasopismach i pracach zbiorowych (na przykład w katowickich „Studiach Bibliologicznych”, ponadto w „Roczniku Sosnowieckim”, „Śląskich Miscellaneach”, „Zaraniu Śląskim”, „Zeszytach Zagłębiowskich”). Ważną część dorobku Pani Profesor tworzą opracowania o charakterze dydaktycznym, dotyczące bibliografii i bibliotekoznawstwa, jak i teksty omawiające zmiany w systemie kształcenia w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8544
ISBN: 9788322630952
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golda_bibliografia_publikacji_profesor_elzbiety.pdf484,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons