Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/856
Tytuł: Wybrane aspekty wykonawcze i interpretacyjne w wiolinistyce jazzowej i klasycznej
Autor: Hałat, Marcin
Słowa kluczowe: Wiolinistyka jazzowa; Wiolinistyka klasyczna; Techniki wykonawcze; Interpretacja
Data wydania: 2010
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce" (s. 141-147)
Abstrakt: The article touches upon the nature of the idea lying behind the artists — violinists expressing their emotions through music in such diversified stylistics as jazz and classic music, infrequently skillfully balancing between them. Finding the nature of interpretation, technical perfection or inspiration motivating for creation and constant development, we notice that music becomes a universal being, being able to exist beyond divisions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/856
ISBN: 9788322619391
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Halat_Wybrane_aspekty_wykonawcze_i_interpretacyjne.pdf285,36 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons