Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/865
Tytuł: Edukacja plastyczna dzieci i studentów
Autor: Szuścik, Urszula
Słowa kluczowe: Edukacja plastyczna
Data wydania: 2010
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce" (s. 257-263)
Abstrakt: The author presents the view of the transmission of a pedagogic-artistic experience of a pedagogue on a student and a student on the development of child’s works. She pays attention to the role of an artistic work in its narrow and broad understanding, shaping the sphere of personality and child’s world of values. She underlines the importance of creative actions in the development of the sense of cultural identity of an individual. Through works, she defines the system of education in the axiological and humanistic trend in pedagogy and psychology. Student’s works are treated as a category of self-development, self-acceptance, tolerance and motivation to all his/her actions in education and life.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/865
ISBN: 9788322619391
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szuscik_Edukacja_plastyczna_dzieci_i_studentow.pdf286,66 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons