Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8683
Title: Influence of additional carbon sources on chlorophenols degradation by strain Pseudomonas sp
Authors: Wojcieszyńska, Danuta
Guzik, Urszula
Greń, Izabela
Keywords: Szczep Pseudomonas sp.; degradacja dichlorofenoli i pentachlorofenolu
Issue Date: 2008
Citation: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Nr 9 (2008), s. 69-80
Abstract: Szczep Pseudomonas sp. wykazywał zdolność do rozkładu wybranych chlorofenoli, jednak nie obserwowano wzrostu hodowli bakteryjnej w trakcie prowadzenia badań. W podjętych badaniach sprawdzono wpływ obecności dodatkowego źródła węgla na proces degradacji dichlorofenoli i pentachlorofenolu przez szczep Pseudomonas sp. Wykazano wzrost szybkości degradacji dichlorofenoli w obecności glukozy lub ekstraktu drożdżowego w porównaniu z hodowlami bez dodatkowego źródła węgla. Odmienne wyniki uzyskano w badaniach nad szybkością degradacji PCP w obecności dodatkowego źródła węgla. Dodanie ekstraktu drożdżowego nie zmieniło szybkości degradacji pentachlorofenolu w porównaniu z hodowlą bez dodatkowego źródła węgla. Obecność glukozy lub cytrynianu sodu do pożywki hamowało rozkład pentachlorofenolu. Abstract
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8683
ISSN: 1733-4381
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojcieszynska_Influence_of_additional_carbon_sources.pdf679,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons