Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/869
Title: Wprowadzenie
Authors: Uchyła-Zroski, Jadwiga
Keywords: Wartości w muzyce
Issue Date: 2012
Citation: J. Uchyła-Zroski (red.), "Muzyka w środowisku społecznym" (s. 9-13). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Zagadnienia piękna muzyki oraz jej roli społecznej i wychowawczej interesowały ludzi od bardzo dawna. Już ludy Bliskiego i Dalekiego Wschodu — w Asyrii, Babilonii, Egipcie i Chinach zajmowały się pięknem muzyki1. Także starożytni Grecy muzyce przypisywali znaczenie wyjątkowe i uważali ją za szczególny dar bogów. W ciągu wielu stuleci rozwój poglądów na muzykę, jej rolę w kształtowaniu myśli pedagogicznej i artystycznej pozostawał w bezpośredniej zależności od aktualnie dominujących prądów filozoficznych, estetycznych, socjologicznych. I tak pozostało do dziś. Zmieniająca się cywilizacja, warunki życia człowieka w poszczególnych epokach bardziej lub mniej akcentowały potrzebę obecności sztuki w życiu człowieka. Oceny zjawisk muzycznych bywały ambiwalentne, toteż badania nad wpływem muzyki na różne sfery życia społecznego człowieka (życie uczuciowe, estetyczne, moralne i inne) są wciąż aktualne, potrzebne i wymagają kontynuacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/869
ISBN: 9788322621035
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uchyla_Zroski_Wprowadzenie.pdf270,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons