Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8706
Title: Polish education policy for secure use of digital media
Other Titles: Polska polityka oświatowa w zakresie bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych
Authors: Huk, Tomasz
Keywords: education policy; education; cyberbullying; happy slapping; hikikomori; sharenting; catfishing; addiction to digital media; polityka oświatowa; edukacja; cyberprzemoc; happy slapping; hikikomori; sharenting; uzależnienie od mediów cyfrowych
Issue Date: 2018
Citation: Athenaeum, Vol. 60 (2018), s. 114-123
Abstract: Współczesne media cyfrowe nie tylko umożliwiają człowiekowi osiągnięcie wielu korzyści, lecz są również przyczyną pojawiających się zagrożeń. Zjawisko to dotyczy zarówno osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży, będących ofiarami, ale i sprawcami dysjunktywnego korzystania z mediów. Celem artykułu jest wskazanie antynomii w polityce oświatowej państwa polskiego dotyczących bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych, głównie takich jak: komputer, smartfon, Internet. W badaniach przeanalizowano najpopularniejsze portale oferujące usługę poczty elektronicznej oraz zastosowano metodę analizy dokumentów, która umożliwiła wskazanie braku spójności aktów prawnych i rozporządzeń właściwego ministra do spraw edukacji i wychowania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8706
DOI: 10.15804/athena.2018.60.07
ISSN: 1505-2192
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huk_Polish_education_policy_for_secure_use_of.pdf399,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons